Skip to content 
 
 

dolnośląskie (wschód)

Krzysztof Rabiński
Dyrektor Regionu
k.rabinski(at)arsanit.pl
kom. 504 045 556

Grzegorz Liszka
Doradca Techniczno-Handlowy
g.liszka(at)arsanit.pl
kom. 510 083 903


 
 
 

dolnośląskie (zachód)

Krzysztof Rabiński
Dyrektor Regionu
k.rabinski(at)arsanit.pl
kom. 504 045 556


 
 
 

kujawsko-pomorskie

Wojciech Szatkowski
Dyrektor Regionu
w.szatkowski(at)arsanit.pl
kom. 690 491 646

Kamila Pogiel
Doradca Techniczno-Handlowy
k.pogiel(at)arsanit.pl
kom. 690 491 645


 
 
 

lubelskie

Waldemar Mika
Dyrektor Regionu
w.mika(at)arsanit.pl
kom. 510 083 978

Rafał Pazdan
Kierownik Regionu
r.pazdan(at)arsanit.pl
kom. 512 466 931

Maciej Pranagal
Doradca Techniczno-Handlowy
m.pranagal(at)arsanit.pl
kom. 690 491 647


 
 
 

lubuskie (północ)

Wojciech Szatkowski
Dyrektor Regionu
w.szatkowski(at)arsanit.pl
kom. 690 491 646


 
 
 

lubuskie (południe)

Krzysztof Rabiński
Dyrektor Regionu
k.rabinski(at)arsanit.pl
kom. 504 045 556

Katarzyna Witczak
Doradca Techniczno-Handlowy ds. Inwestycji
k.witczak(at)arsanit.pl
kom. 511 170 189


 
 
 

łódzkie

Wojciech Szatkowski
Dyrektor Regionu
w.szatkowski(at)arsanit.pl
kom. 690 491 646

Mariusz Agatka
Regionalny Menadżer ds. Inwestycji
m.agatka(at)arsanit.pl
kom. 510 072 995

Radosław Surowiec
Doradca Techniczno-Handlowy
r.surowiec(at)arsanit.pl
kom. 509 230 631

 

małopolskie

Waldemar Mika
Dyrektor Regionu
w.mika(at)arsanit.pl
kom. 510 083 978

Ewa Starzycka
Kierownik Regionu
e.starzycka(at)arsanit.pl
kom. 508 456 818

Mateusz Migdał
Doradca Techniczno-Handlowy
m.migdal(at)arsanit.pl
kom. 508 456 937

Paweł Kowalski
Doradca Techniczno-Handlowy
p.kowalski(at)arsanit.pl
kom. 690 636 579


 
 
 

mazowieckie

Wojciech Szatkowski
Dyrektor Regionu
w.szatkowski(at)arsanit.pl
kom. 690 491 646


 
 
 

opolskie

Krzysztof Kowal
Dyrektor Regionu
k.kowal(at)arsanit.pl
kom. 509 230 630

Kamil Nawrocki
Doradca Techniczno-Handlowy
k.nawrocki(at)arsanit.pl
kom. 507 079 664


 
 
 

podkarpackie

Waldemar Mika
Dyrektor Regionu
w.mika(at)arsanit.pl
kom. 510 083 978

Rafał Pazdan
Kierownik Regionu
r.pazdan(at)arsanit.pl
kom. 512 466 931


 
 
 

podlaskie Wojciech Szatkowski
Dyrektor Regionu
w.szatkowski(at)arsanit.pl
kom. 690 491 646


 
 
 

pomorskie

Wojciech Szatkowski
Dyrektor Regionu
w.szatkowski(at)arsanit.pl
kom. 690 491 646


 
 
 

śląskie

Krzysztof Kowal
Dyrektor Regionu
k.kowal(at)arsanit.pl
kom. 509 230 630

Marcin Lechociński
Kierownik Regionu
m.lechocinski(at)arsanit.pl
kom. 504 045 603

Jacek Szurgot
Regionalny Menadżer ds. Inwestycji
j.szurgot(at)arsanit.pl
kom. 508 456 965

Joanna Smolik
Doradca Techniczno-Handlowy
j.smolik(at)arsanit.pl
kom. 509 230 632

Marcin Walaszczyk
Doradca Techniczno-Handlowy
m.walaszczyk(at)arsanit.pl
kom. 509 540 944

Dominik Klarecki
Doradca Techniczno-Handlowy ds. Inwestycji
d.klarecki(at)arsanit.pl
kom. 510 083 851


 
 
 

świętokrzyskie

Waldemar Mika
Dyrektor Regionu
w.mika(at)arsanit.pl
kom. 510 083 978

Marek Sikorski
Doradca Techniczno-Handlowy
m.sikorski(at)arsanit.pl
kom. 504 045 503 

warmińsko-mazurskie Wojciech Szatkowski
Dyrektor Regionu
w.szatkowski(at)arsanit.pl
kom. 690 491 646

 


 
 
 

wielkopolskie (północ)

Wojciech Szatkowski
Dyrektor Regionu (północ)
w.szatkowski(at)arsanit.pl
kom. 690 491 646


 
 
 

wielkopolskie (południe)

Krzysztof Rabiński
Dyrektor Regionu (południe)
k.rabinski(at)arsanit.pl
kom. 504 045 556

Dawid Łakomiak
Doradca Techniczno-Handlowy
d.lakomiak(at)arsanit.pl
kom. 512 466 935

Katarzyna Witczak
Doradca Techniczno-Handlowy ds. Inwestycji
k.witczak(at)arsanit.pl
kom. 511 170 189


 
 
 

zachodniopomorskie

Wojciech Szatkowski
Dyrektor Regionu
w.szatkowski(at)arsanit.pl
kom. 690 491 646

 

Program regionalny Innowacyjna gospodarka