Skip to content
Program regionalny Innowacyjna gospodarka

ARSANIT Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu z siedzibą w Warszawie doszły do porozumienia kończącego sądowy spór dotyczący zgodności rzeczywistych właściwości użytkowych płyt styropianowych produkcji ARSANIT Sp. z o.o. z wartościami zadeklarowanymi przez tego Producenta. W rezultacie zawartej ugody ARSANIT Sp. z o.o. deklaruje wolę przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu oraz działania na rzecz celów Stowarzyszenia.

Powered by WordPress Popup