Sprinter-ZK

Sprinter-ZKŚrodek przyśpieszający wiązanie i wysychanie zapraw i klejów

Karta katalogowa
Karta charakterystyki

 

Sprinter-ZK jest ciekłą domieszką przyśpieszającą czas wiązania cementu zaprawy. Zaleca się stosować domieszkę w obniżonych temperaturach powietrza oraz w celu obniżenia temperatury zamarzania.

Charakterystyka
* Ułatwia pracę w okresie obniżonych temperatur
* Dodatek zimowy do zapraw i klejów – środek przyśpieszający
* Ułatwia pracę w okresie obniżonych temperatur
* Łatwy w stosowaniu
* Nie zmienia właściwości fizycznych zapraw i klejów
* Podnosi mrozoodporność
* Wyrób zgodny z normą PN-EN 934-2 T6