Thermo Dach/Podłoga Standard

Płyty styropianowe samogasnące

dach-podloga_standard

 

* Ocieplenie ścian, stropów od spodu oraz cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia (ETICS), zwanych także bezspoinowymi systemami ocieplenia (BSO) lub metodą „lekką-mokrą”,
* Ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną średnio obciążone,
* Ocieplenie podłóg pod podkładem z płyt prefabrykowanych i posadzkowych średnio obciążone,
* Ocieplenie podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym średnio obciążone,
* Ocieplenie stropodachów pełnych bez dostępu.

Charakterystyka: 
* Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,040 W/mK
* Klasa reakcji na ogień E
* Wymiary płyt 1000 x 500 mm
* Krawędzie proste i frezowane
* Wyrób zgodny z normą PN-EN 13163

DOKUMENTACJA:
Karta katalogowa
Karta charakterystyki
Deklaracja właściwości użytkowych 
Deklaracja właściwości użytkowych do 2018-10-09  
Deklaracja właściwości użytkowych do 2018-01-30 
Deklaracja właściwości użytkowych do 2017-01-30

Deklaracja właściwości użytkowych do 2016-04-15
Deklaracja właściwości użytkowych do 2015-04-15
Deklaracja właściwości użytkowych do 2014-07-10