Thermo Fasada Standard n

Płyty styropianowe z nanosrebrem samogasnące

fasada_standard_n

* Wypełnienie ścian szczelinowych z wentylowaną i nie wentylowaną szczeliną powietrzną,
* Pionowa izolacja dylatacyjna ścian zewnętrznych,
* Wypełnienie konstrukcji wewnętrznych ścianek działowych,
* Wypełnienie konstrukcji ścian szkieletowych z okładziną,
* Ocieplenie stropów od spodu z okładziną,
* Wypełnienie podłóg między legarami,
* Wypełnienie lekkich stropów szkieletowych z okładzinami,
* Wypełnienie dachów stromych między krokwiami,
* Ocieplenie stropodachów wentylowanych,
* Ocieplenie ścian zewnętrznych w systemach BSO.

Charakterystyka
* Aktywny mikrobiologicznie, zabezpiecza przed rozwojem bakterii, pleśni i grzybów
* Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,042 W/mK
* Klasa reakcji na ogień Klasa E
* Wymiary płyt 1000 x 500 mm
* Krawędzie proste i frezowane
* Możliwość zastosowania do ociepleń ścian wewnętrznych
* Możliwość zastosowania w układach chłodniczych
* Wyrób zgodny z normą PN-EN 13163

DOKUMENTACJA:
Karta katalogowa
Karta charakterystyki 
Deklaracja właściwości użytkowych 
Deklaracja właściwości użytkowych do 2018-10-09
Deklaracja właściwości użytkowych do 2017-01-30
Deklaracja właściwości użytkowych do 2016-04-15  
Deklaracja właściwości użytkowych do 2015-04-15