ZTM-019 L

Tynk maszynowy lekki

TYNK MASZYNOWY CEMENTOWO-WAPIENNY LEKKI służy do wykonywania tradycyjnych, jedno- lub wielowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków (maszynowo lub opcjonalnie ręcznie). Produkt nadaje się także do wykonywania tynków podkładowych pod tynki szlachetne. Używany na podłożach, takich jak ściany i stropy betonowe, wykonanych z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych czy z betonów lekkich. Tworzy, po zarobieniu wodą, jednorodną masę tynkarską o bardzo dużej przyczepności do pokrywanej powierzchni. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporny, sprawdza się wewnątrz i na zewnątrz budynków, a także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności względnej.

CHARAKTERYSTYKA:
* Bardzo wydajny
* Dobra przyczepność do trudnych podłoży budowlanych
* Łatwy w stosowaniu na chłonnych ścianach
* Niska absorpcja wody
* Szybki przyrost wytrzymałości
* Długi czas obróbki
* Wodoodporny
* Mrozoodporny
* Wyrób zgodny z normą PN-EN 998-1

DOKUMENTACJA:
Karta katalogowa
Karta charakterystyki 
Deklaracja właściwości użytkowych 
Deklaracja właściwości użytkowych do 2019-01-30 
Deklaracja właściwości użytkowych do 2018-04-13 
Deklaracja właściwości użytkowych do 2017-06-19
Deklaracja właściwości użytkowych do 2016-04-15