ZTM-019 LW

Tynk maszynowy lekki wewnętrzny

MASZYNOWY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY LEKKI WEWNĘTRZNY służy do (maszynowego lub ewentualnie ręcznego) wykonywania tradycyjnych, jedno- i wielowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz budynków. Nadaje się też do wykonywania tynków podkładowych pod tynki szlachetne. Stosowany na ścianach i stropach betonowych, wykonanych z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, z betonów lekkich itp. Tworzy, po zarobieniu wodą, jednorodną masę tynkarską o bardzo dużej przyczepności do podłoża. Sprawdza się m.in. w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności względnej.

CHARAKTERYSTYKA: 
* Wysoce paroprzepuszczalny
* Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
* Łatwy w stosowaniu na różnych podłożach
* Drobnoziarnisty, do nakładania ręcznego lub maszynowego
* Długi czas obróbki
* Wyrób zgodny z normą PN-EN 998-1

DOKUMENTACJA:
Karta katalogowa
Karta charakterystyki 
Deklaracja właściwości użytkowych 
Deklaracja właściwości użytkowych do 2019-01-30 
Deklaracja właściwości użytkowych do 2018-04-13
Deklaracja właściwości użytkowych do 2016-04-15