ZTM-019 P

Tynk maszynowy cementowo-wapienny premium

TYNK MASZYNOWY PREMIUM służy do (maszynowego lub ewentualnie ręcznego) wykonywania gładkich, cienkowarstwowych, jednowarstwowych wypraw tynkarskich. Stosowany bezpośrednio na ścianach murowanych z bloczków gazobetonowych, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych oraz na podłożach betonowych, nadaje się także do wykonywania tynków podkładowych pod tynki szlachetne i farby. Po zarobieniu wodą, tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dużej przyczepności do podłoża.

CHARAKTERYSTYKA:
* Na podłoża równe (beton komórkowy, bloczki silikatowe)
* Drobnoziarnisty
* Dobra przyczepność
* Łatwy w stosowaniu
* Bardzo dobra wytrzymałość
* Długi czas obróbki
* Wyrób zgodny z normą PN-EN 998-1

DOKUMENTACJA: 
Karta katalogowa
Karta charakterystyki 
Deklaracja właściwości użytkowych 
Deklaracja właściwości użytkowych do 2019-01-30  
Deklaracja właściwości użytkowych do 2018-04-13 
Deklaracja właściwości użytkowych do 2016-04-15