ZTM-019 S

Tynk maszynowy standard

TYNK MASZYNOWY STANDARD służy do (maszynowego lub ewentualnie ręcznego) wykonywania jedno i wielowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Można go stosować bezpośrednio na ścianach murowanych z bloczków gazobetonowych, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych oraz na podłożach betonowych. Nadaje się także do wykonywania tynków podkładowych pod tynki szlachetne. Po zarobieniu wodą, tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dużej przyczepności do podłoża.

CHARAKTERYSTYKA:
* Dobra przyczepność
* Niska absorpcja wody
* Bardzo dobra wytrzymałość
* Długi czas obróbki
* Łatwy w stosowaniu
* Wyrób zgodny z normą PN-EN 998-1

DOKUMENTACJA: 
Karta katalogowa
Karta charakterystyki 
Deklaracja właściwości użytkowych 
Deklaracja właściwości użytkowych do 2019-01-30
Deklaracja właściwości użytkowych do 2016-04-15