ZTM-019 SW

Tynk maszynowy standard wewnętrzny

TYNK MASZYNOWY STANDARD WEWNĘTRZNY służy do (maszynowego lub ewentualnie ręcznego) wykonywania jedno- i wielowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz budynków. Można go stosować bezpośrednio na ścianach murowanych z bloczków gazobetonowych, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych oraz na podłożach betonowych. Nadaje się także do wykonywania tynków podkładowych pod tynki szlachetne. Po zarobieniu wodą, tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dużej przyczepności do podłoża.

CHARAKTERYSTYKA:
* Maszynowy ciężki, wewnętrzny
* Dobra wytrzymałość ≥ 2,5 N/mm²
* Wydłużenie czasu obróbki
* Ulepszona pompowalność
* Skuteczna trwałość i estetyka
* O podwyższonej odporności
* Wyrób zgodny z normą PN-EN 998-1

DOKUMENTACJA:
Karta katalogowa
Karta charakterystyki
Deklaracja właściwości użytkowych 
Deklaracja właściwości użytkowych do 2019-01-30 
Deklaracja właściwości użytkowych do 2018-04-13   
Deklaracja właściwości użytkowych do 2016-04-15