Przed rozpoczęciem prac malarskich, tapetowaniem, tynkowaniem, niezwykle ważne jest zagruntowanie powierzchni, co ochroni ją przed wilgocią, zwiększy przyczepność i ułatwi realizację kolejnych etapów prac. W tym pomogą Państwu grunty Arsanit, zarówno uniwersalne, jak i specjalistyczne. Zapraszamy do zapoznania się z ofertę gruntów zamieszczoną poniżej. Wśród grup produktów, którymi warto zainteresować się w dalszej kolejności są tynki maszynowe, farby wewnętrzne, farby fasadowe oraz tynki strukturalne.

Grunty