Akryl Grunt Solid

Drobnocząsteczkowy preparat gruntujący na ściany i podłogi o wysokiej zdolności penetracji

Akryl Grunt Solid (wcześniej PG-021) służy do gruntowania chłonnych lub pylących podłoży wewnątrz i na zewnątrz budynków, przed klejeniem płytek, wylewaniem posadzek, szpachlowaniem, malowaniem.

CHARAKTERYSTYKA:
* Stabilizuje i wzmacnia podłoża chłonne i pylące
* Wnika w głąb podłoża
* Chroni przed wilgocią
* Zwiększa przyczepność
* Odporny na zmydlanie
* Wyrób zgodny z normą PN-C-81906

DOKUMENTACJA:
Karta katalogowa
Karta charakterystyki