HydroGrunt

HydroGrunt

 

 

 

 

 

Skoncentrowany preparat gruntujący, silnie wnikający w głąb podłoża 

Zakres zastosowania:
* do wzmacniania podkładów cementowych i ograniczenia kurzenia się ich powierzchni,
* do wyregulowania chłonności podłoża oraz zmniejszenie karbonatyzacji żelbetu,
* do zwiększenia przyczepności kolejnych warstw
* do zwiększenia samorozpływu wylewek oraz tiksotropowych szpachlówek,

Przykłady stosowania:
* gruntowanie podłoży betonowych balkonów i tarasów pod hydroizolacje zespolone z okładzinami płytkowymi,
* gruntowanie podłoży betonowych przed wygładzeniem za pomocą mas samopoziomujących,
* gruntowanie podłoży żelbetowych przed wygładzaniem zaprawami PCC,
* gruntowanie między warstwami wyrównującymi, jeżeli pierwsza jest dostatecznie wyschnięta,
* na tynki gipsowe przed naniesieniem produktów na bazie cementu,
* na powierzchniach anhydrytowych przed naniesieniem produktów na bazie cementu,
* na tynkach cementowych przed naniesieniem produktów na bazie gipsu

Dane techniczne:
* oparty na dyspersji kopolimerowej
* Postać płynna
* Zawartość suchej substancji = 15%
* Proporcje rozcieńczania: produkt gotowy do użycia lub rozcieńczony wodą w proporcjach 1:1 lub 1:2, w zależności od chłonności podłoża,
* Czas schnięcia – około 4 godzin,
* Czas oczekiwania przed montażem okładzin: do wyschnięcia preparatu.
* Nakładanie: pędzlem lub wałkiem.
* Zużycie: 0,1-0,5 kg/m², w zależności od chłonności i porowatości podłoża.
* Opakowania: pojemniki 10 kg.
* Przechowywanie: 12 mies.

DOKUMENTACJA:
Karta katalogowa
Karta charakterystyki