JOKERFarb-SIZ

 

Farba silikatowo-silikonowa fasadowa

Gotowa do użycia farba, stosowana opcjonalnie z tynkami THERMATynk-TM-010, THERMATynk TM-011, THERMATynk-SI. Farba składa się z wody, spoiwa silikonowego, krzemianowego, nanodyspersji, wypełniaczy mineralne i dodatków. Nanostruktura farby zbudowana z nanocząsteczkowego spoiwa organicznego i nieorganicznego zapewnia optymalną proporcję pomiędzy twardością powłoki i jej elastycznością. W efekcie powłoka malarska zachowuje doskonałą odporność na brudzenie się elewacji a drobnocząsteczkowe spoiwo głęboko wnika w wyprawy tynkarskie (penetruje).

CHARAKTERYSTYKA:
* Wyjątkowo mocne „zakotwiczenie” w porach powierzchni
* Wysoka odporność na kredowanie
* Wysoki stopień paroprzepuszczalności
* Efekt samoczyszczenia powłoki malarskiej
* Podwyższona odporność na działanie mikroorganizmów
* Podwyższona odporność na działanie pyłów i sadzy (węgla organicznego z atmosfery)

DOKUMENTACJA:
Karta katalogowa
Karta charakterystyki
Deklaracja właściwości użytkowych (THERMA+ W) 

Poniżej prezentujemy paletę dostępnych kolorów tynków i farb. 
UWAGA: Prezentowane barwy należy traktować jedynie poglądowo, gdyż na ocenę koloru wpływ mają np. ustawienia monitora (wyświetlacza), oświetlenie zewnętrzne – dlatego sugerujemy, by ostatecznego wyboru dokonać korzystając ze wzornika lub tablicy, które prezentują rzeczywiste próbki koloru.
Wzorniki i tablice dostępne są u Twojego najbliższego dystrybutora produktów marki ARSANIT a dostępność kolorów w danym rodzaju tynku i farby sprawdzisz w tej tabeli

Zobacz wzornik kolorów.