Rapid Concrete RC-10

Zaprawa szczepna i antykorozyjna do napraw betonu

CHARAKTERYSTYKA:
Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania warstwy kontaktowej (mostka adhezyjnego) oraz ochrony antykorozyjnej w systemie naprawy betonów KONKRET SYSTEM. System umożliwia naprawę betonu, żelbetu uszkodzonego pod wpływem czynników mechanicznych lub korozyjnych. Nadaje się do naprawiania takich elementów jak: balkony, tarasy, wsporniki, słupy, nadproża, itp. Może stanowić także warstwę naprawczą przy niewielkich uszkodzeniach w zakresie jej zastosowania od 1 do 10 mm (bezpośrednio na warstwę Zaprawy RAPID CONCRETE RC 10) lub też być podkładem pod dodatkowe dekoracyjne wykończenie powierzchni.

DOKUMENTACJA:
Karta katalogowa 
Karta charakterystyki 
Deklaracja właściwości użytkowych
Deklaracja właściwości użytkowych do 2019-04-24