Skip to content

Thermo Lambda 033 n

Płyty styropianowe grafitowe z nanosrebrem samogasnące

lambda_033_n

* Ocieplenie ścian oraz stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (ETICS), zwanych także bezspoinowymi systemami ocieplenia (BSO) lub metodą „lekką-mokrą”,
* Ocieplenie ścian zewnętrznych w konstrukcji z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną, zwaną metodą „lekką-suchą”,
* Ocieplenie ścian szkieletowych z poszyciem drewnianym lub drewnopochodnym z wentylowaną szczeliną powietrzną od zewnątrz pod tynk,
* Ocieplenie nadproży i ościeży otworów okiennych i drzwiowych,
* Ocieplenie prefabrykowanych płyt warstwowych zewnętrznych,
* Ocieplenie dachów stromych od wewnątrz pod konstrukcją nośną.

Charakterystyka
* Aktywny mikrobiologicznie, zabezpiecza przed rozwojem bakterii, pleśni i grzybów
* Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,033 W/mK
* Klasa reakcji na ogień E
* Wymiary płyt 1000 x 500 mm
* Krawędzie proste i frezowane
* Możliwość zastosowania do ociepleń ścian wewnętrznych
* Możliwość zastosowania w układach chłodniczych
* Wyrób zgodny z normą PN-EN 13163

DOKUMENTACJA:
Karta katalogowa
Karta charakterystyki 
Deklaracja właściwości użytkowych 
Deklaracja właściwości użytkowych do 2018-10-09
Deklaracja właściwości użytkowych do 2017-07-15
Deklaracja właściwości użytkowych do 2016-04-15
Deklaracje właściwości użytkowych do 2015-04-15

 

Program regionalny Program regionalny Innowacyjna gospodarka