ZBK-012

Zaprawa cienkowarstwowa

ZAPRAWA ZBK-012 CIENKOWARSTOWOWA stosowana jest do murowania ścian z bloczków (spoina grubości od 2 do 8 mm), kształtek oraz innych elementów z betonu komórkowego i gazobetonu. Produkt sprawdza się również w trakcie takich robót murarskich, jak wznoszenie murów z cegieł, pustaków i pozostałych tego typu materiałów ceramicznych, betonowych lub wapienno-piaskowych. Zaprawa może by używana także do wyrównywania i szpachlowania powierzchni (grubość warstwy ok. 3 mm). Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku.

CHARAKTERYSTYKA:
* Stosowana do łączenia elementów na cienkie spoiny

* Zapobiega stosowaniu mostków termicznych w miejscach spoin między elementami muru
* Stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynku
* Grubość spoiny od 2 do 8 mm
* Wodoodporna
* Mrozoodporna
* Łatwa w stosowaniu
* Wytrzymałość na ściskanie kategoria M5
* Zużycie: 4,5 kg suchej zaprawy na 1m² muru 24 cm przy maksymalnej grubości spoiny 3 mm.
* Wyrób zgodny z normą PN-EN 998-2

DOKUMENTACJA:
Karta katalogowa

Karta charakterystyki  
Deklaracja właściwości użytkowych 
Deklaracja właściwości użytkowych do 2019-02-04
Deklaracja właściwości użytkowych do 2018-04-13 
Deklaracja właściwości użytkowych do 2017-02-07
Deklaracja właściwości użytkowych do 2017-02-07 

Deklaracja właściwości użytkowych do 2016-04-15 
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji