ZBK BIAŁA

 

 

 

 

 

Zaprawa biała cienkowarstwowa

Zastosowanie:
Zaprawę cienkowarstwową ZBK BIAŁA stosuje się do cienkowarstwowego (spoina grubości max. 3 mm) murowania ścian z bloczków, kształtek i innych elementów z betonu komórkowego i gazobetonu. Nadaje się również do innych robót murarskich takich, jak wznoszenie murów z cegieł, pustaków oraz innych tego typu materiałów ceramicznych, betonowych bądź wapienno-piaskowych (Silikaty). Zaprawa może by używana również do wyrównywania oraz szpachlowania powierzchni (grubość warstwy do max. 5 mm).
Cienkowarstwowa zaprawa murarska jest przeznaczona do stosowania w konstrukcjach murowych ze spoinami o grubości 1- 3 mm, w murach zewnętrznych naziemnych, później tynkowanych, oraz w murach wewnętrznych.

Charakterystyka
* Stosowana do łączenia elementów na cienkie spoiny

* Zapobiega stosowaniu mostków termicznych w miejscach spoin
   między elementami muru
* Grubość spoiny ok. 3 mm
* Łatwa w stosowaniu

DOKUMENTACJA:
Karta katalogowa

Karta charakterystyki 
Deklaracja właściwości użytkowych 
Deklaracja właściwości użytkowych do 2019-02-04 
Deklaracja właściwości użytkowych do 2018-04-13
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji