Skip to content

ZTM-019 S

ZTM-019-STynk maszynowy standard

Karta katalogowa
Karta charakterystyki
Deklaracja właściwości użytkowych
Deklaracja właściwości użytkowych do 2016-04-15

 

 
TYNK MASZYNOWY STANDARD służy do (maszynowego lub ewentualnie ręcznego) wykonywania jedno i wielowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Można go stosować bezpośrednio na ścianach murowanych z bloczków gazobetonowych, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych oraz na podłożach betonowych. Nadaje się także do wykonywania tynków podkładowych pod tynki szlachetne. Po zarobieniu wodą, tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dużej przyczepności do podłoża.

Charakterystyka
* Dobra przyczepność
* Niska absorpcja wody
* Bardzo dobra wytrzymałość
* Długi czas obróbki
* Łatwy w stosowaniu
* Wyrób zgodny z normą PN-EN 998-1

 


Program regionalny Program regionalny Innowacyjna gospodarka