ZW-013

Zaprawa wyrównująca

Zastosowanie:
ZAPRAWA ZW-013 WYRÓWNUJĄCA przeznaczona jest do szybkiego wyrównywania powierzchni typowych podłoży mineralnych przed położeniem okładzin ceramicznych lub wykonywaniem innych prac budowlanych, np. wylewaniem cienkowarstwowych podkładów podłogowych. Należy ją stosować do niwelowania ubytków i zagłębień oraz innych nierówności o charakterze miejscowym. Do wyrównania większych powierzchni służy natomiast: – w przypadku ścian – Zaprawa ZT-05 TYNKARSKA, – w przypadku podłóg – Zaprawa ZP-07 POSADZKOWA. ZW-013 używa się wewnątrz i na zewnątrz budynku (warstwa o grubości 5-15 mm).

CHARAKTERYSTYKA:
* Wyrób do naprawy niekonstrukcyjnej – do wyrównywania ubytków

* Duża przyczepność do podłoża
* Przeznaczona do drobnych prac murarskich
* Do wypełniania niewielkich ubytków ścian i szpachlowania ubytków
* Łatwa w stosowaniu
* Wytrzymałość na ściskanie klasa R1
* Zużycie: 1,6 kg/m² na 1 mm grubości warstwy
* Wyrób zgodny z normą PN-EN 1504-3

DOKUMENTACJA:
Karta katalogowa 
Karta charakterystyki   
Deklaracja właściwości użytkowych 
Deklaracja właściwości użytkowych do 2019-02-24 
Deklaracja właściwości użytkowych do 2016-04-15