Zasięg logistyczny należy traktować orientacyjnie. Szczegóły oferty dotyczące dostawy w konkretne miejsce prosimy ustalać każdorazowo z Doradcą Techniczno-Handlowym, obsługującym dany region.