ZP-07

Zaprawa posadzkowa

Zastosowanie:
ZAPRAWA ZP-07 POSADZKOWA przeznaczona jest do wykonywania podkładów podłogowych o grubości: 20-60 mm. Produkt stosowany na podłożach betonowych, cementowych, anhydrytowych, itp., w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym, na zewnątrz lub wewnątrz budynku.

CHARAKTERYSTYKA:
* Nadaje się na wszystkie podłoża oparte na spoiwach hydraulicznych oraz na izolacje

* Minimalna grubość warstwy: 20 mm podkład zespolony; 35 mm podkład oddzielony; 40 mm podkład pływający
* Stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków
* Po zarobieniu z wodą tworzy jednorodną masę
* Łatwa do rozprowadzenia
* Wysoka wytrzymałość
* Wodoodporna
* Mrozoodporna
* Wyrób zgodny z normą PN-EN 13813 CT-C16-F3

DOKUMENTACJA: 
Karta katalogowa

Karta charakterystyki  
Deklaracja właściwości użytkowych 

Deklaracja właściwości użytkowych do 2019-02-04
Deklaracja właściwości użytkowych do 2018-04-13 
Deklaracja właściwości użytkowych do 2016-04-15