Dotacje Unii Europejskiej

PROJEKT:

 • Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcyjnej bloków z polistyrenu EPS w nowym zakładzie przedsiębiorstwa Arsanit Sp. z o.o.

Opis projektu: Projekt dotyczy wdrożenia innowacyjnej technologii wytwarzania bloków z polistyrenu EPS. W ramach realizacji projektu wdrożone zostanie zaawansowane rozwiązanie –
technologia do produkcji bloków EPS o znaczącej jednorodności, które będą miały bardzo dobre, powtarzalne parametry cieplne, przy niższych kosztach produkcji. W ramach projektu nastąpi nabycie nieruchomości gruntowej oraz budowa i wyposażenie zakładu produkcyjnego.

Planowane rezultaty:
Liczba wdrożonych wyników prac B+R: 1 szt.
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych: 1 szt.
Wzrost zatrudnienia we wspieranym przedsiębiorstwie
Redukcja wytwarzania odpadów w cyklu produkcyjnym

Wartość projektu: 20 998 600,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 10 433 963,50 zł

 

PROJEKT:

 • Centrum badawczo-rozwojowe – redukcja zanieczyszczeń powietrza dzięki wykorzystaniu procesów fotokatalizy w systemach ociepleń

 

PROGRAM INNOWACYJNA GOSPODARKA:

 • Wdrożenie do produkcji płyt styropianowych o właściwościach bakteriobójczych, pleśniobójczych i grzybobójczych
 • Wdrożenie opracowanej strategii eksportowej w przedsiębiorstwie ARSANIT
 • Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania sypkich mieszanek budowlanych

 

PROGRAM REGIONALNY:

 • Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania przedsiębiorstwem kluczem do udoskonalenia procesów biznesowych zachodzących wewnątrz firmy oraz w relacji z partnerami
 • Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania sypkich mieszanek budowlanych
 • Wdrożenie opracowanej strategii eksportowej w przedsiębiorstwie ARSANIT
 • Wdrożenie do produkcji płyt styropianowych o właściwościach bakteriobójczych, pleśniobójczych i grzybobójczych
 • Wzrost konkurencyjności firmy Arsanit poprzez poprawę oferty spowodowaną zakupem nowej linii produkcyjnej 
 • Wzrost innowacyjności firmy Arsanit poprzez zakup spieniarki cyklicznej 
 • Zakup nowoczesnej linii produkcyjnej przez firmę Arsanit
 • Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie ekoinnowacyjnego, zautomatyzowanego oraz elastycznego procesu kolorowania tynków w systemie na żądanie

 

Skip to content