Drobnocząsteczkowy preparat gruntujący na ściany i podłogi o wysokiej zdolności penetracji