THERMO FASADA CLASSIC

THERMO FASADA CLASSIC

EPS S-045
Kategoria:
0 out of 5

  • Wypełnienie ścian szczelinowych z wentylowaną i niewentylowaną szczeliną powietrzną
  • Pionowa izolacja dylatacyjna ścian zewnętrznych
  • Wypełnienie konstrukcji wewnętrznych ścianek działowych
  • Wypełnienie konstrukcji ścian szkieletowych z okładziną
  • Ocieplenie stropów od spodu z okładziną
  • Wypełnienie podłóg między legarami
  • Wypełnienie lekkich stropów szkieletowych z okładzinami
  • Wypełnienie dachów stromych między krokwiami
  • Ocieplenie stropodachów wentylowanych

WYMIARY PŁYT:
SZEROKOŚĆ: 500 mm
DŁUGOŚĆ: 1000 mm

GRUBOŚĆ:
Krawędzie proste (10 do 300 mm)
Krawędzie frezowane (50 do 200 mm)
ZAWARTOŚĆ: ok. 0,3 m3
OPAKOWANIE: Paczka foliowana

PIKTOGRAMY:
– współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,045 [W/(m·K)]
– wytrzymałość na zginanie BS ≥ 50 kPa
– reakcja na ogień klasa E

Kategoria:
has been added to your cart:
Checkout
Skip to content